Over Pirouette

Pirouette begeleid teams en organisaties bij gedragsverandering en gedragsversterking.

Visie op leren en veranderen 
Ik geloof dat de volgende elementen essentieel zijn om mensen te laten groeien:

  1. Zonder focus geen balans: Een Pirouette is alleen succesvol te draaien als je focust op een vast punt. Pirouette helpt mensen en organisaties om te werken vanuit focus: een duidelijke visie op wat er bereikt moet worden en wat dat vraagt van het gedrag van managers en medewerkers.
  2. Dienstbaar aan jullie resultaat: Pirouette werkt met uitsluitend seniortrainers en coaches die doen wat nodig is om mensen in beweging te krijgen en te laten leren. We zijn primair dienstbaar aan het resultaat dat we beloofd hebben. We zijn confronterend als het moet, zorgen voor een veilig en stimulerend leerklimaat en gaan flexibel om met het programma.
  3. Snoei voor bloei: Pirouette kijkt naar de potentie van de organisatie en de mensen. Maar we leggen ook de vinger op de zere plek door te onderzoeken en benoemen wat er niet werkt. Wij geloven dat je eerst je belemmeringen in de ogen moet kijken, voordat je écht kunt veranderen: wat houdt je tot nu toe tegen? Pas als je belemmeringen minder sterk zijn, is er ruimte voor bloei.
  4. Systeemgericht: je kunt ons beter niet vragen een training te komen uitvoeren en verder onze mond te houden. Dat kunnen we niet en dat willen we niet. We kijken altijd verder dan de mensen waarmee we aan de slag zijn. Van daaruit signaleren we patronen in organisaties en geven we adviezen over mogelijke vervolgstappen. Niet omdat we persé meer werk willen, maar omdat we ons betrokken voelen bij het resultaat dat jullie voor ogen hebben.
  5. De kracht van groepen: we geloven in de kracht van groepen en teams. Door met collega’s begeleid samen te werken, leert men op heel veel manieren. Men krijgt niet alleen een spiegel voorgehouden van de coach, maar we zorgen er vooral voor dat collega’s elkaar de spiegel voorhouden. Wij geloven dat deze spiegels het mensen het sterkst in beweging brengen;
  6. Praktisch met diepgang: wij geloven dat leren pijn mag doen én lollig mag zijn. Er is ruimte voor pijn en voor luchtigheid en lol in onze programma’s. 
  7. De kracht van het hier-en-nu: we werken veel met wat zich in het hier-en-nu in de groep of in de coachrelatie voordoet en houden deelnemers een spiegel voor op basis van hun gedrag en handelen in de groep. Wij geloven dat deze vorm van feedback vaak het meeste oplevert.